top of page
Leaves Shadow
Asiakkaiden kertomaa

 

”Hannan innostava työskentelytapa, tarkka kyky kuulla ja sanoittaa asioita, antavat esihenkilöille ja johdolle herätteitä, jotka mahdollistavat tavoiteltavaa muutosta.  Hannan esiintymistyyli on pirskahteleva ja positiivinen. Asioiden käsittelyssä ja tunnistamisessa Hanna on tarkka ja kriittinen. Hannan antamana rakentava palaute ja pohdinta on helppo hyväksyä. Hannan kokemus erilaisista organisaatioista takaa sen, että hänen toimintatapansa jäävät kiinni aidosti yritysten arkeen.”

- Johtamisen kehittämisen valmennus

 

”Hannan johdolla saatiin iso porukka työstämään tehokkaasti asiaa ja tunnelma pysyi rentona ja ratkaisukeskeisenä.​ Saimme tehokkaasti aikaan vuorovaikutusta, sitoutumista ja ideoita laajalta joukolta meikäläisiä. Sisältö, ajankäyttö ja toteutustapa oli erinomaisesti suunniteltu ja toteutettu. Toteutuksessa pyörää ei keksitty uudelleen, mutta silti tuntuu, että tulokset olivat käänteentekeviä.”

- Johtamisen periaatteiden kehittämishanke

 

”Valmennuksessa parasta oli uusien työtapojen oppiminen ja pohtiminen. Lisäksi valmennus oli voimaannuttavaa. Oli arvokasta ja tarpeellista pysähtyä hetkeksi työstämään, miten ihmisiä voidaan osallistaa ja motivoida paremmin hybridityössä.  Valmentaja oli ammattitaitoinen ja innostava. Iso kiitos!”

- Hybridityö- ja monipaikkainen työ valmennus


 

”Yhteistyö Hannan kanssa sujui erittäin hyvin. Työyhteisövalmennuksessa oli luottamuksellinen ilmapiiri ja kaikki lähtivät mukaan ennakkoluulottomasti. Valmentajana Hanna on positiivinen ja tilannetajuinen, mutta kuitenkin jämäkkä. Hanna loi tilaisuuteen hyvän tunnelman – aika kului siivillä ja hyviä ajatuksia heräsi yhteisömme kehittämiseksi.”

- Työyhteisövalmennus

 

”Kokemuksena valmennus oli mahtava ja tulee kantamaan pitkään. Saimme paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä työssä jaksamisen tueksi, joita viemme eteenpäin. Keskustelut käytiin luottamuksellisessa hengessä ja valmennuksen aikana ymmärrys toisia kohtaan kasvoi. Hannan iloinen ja selkeä esitystapa tempasi mukaan aiheeseen. Hanna onnistui myös ravistelemaan ajatteluamme ja näkemään asioita eri kanteilta.”

- Työhyvinvointivalmennus 

 

”Parasta coachingissa oli, että sain jakaa tärkeitä asioita kollegojen kanssa coachin sparrauksella ja ajatusmaailma "tuulettui”. Hanna haastoi tekemään tutkimusmatkaa itseeni, opin näkemään vahvuuksiani selkeämmin ja ymmärtämään haasteitani paremmin.”

- Esihenkilöiden ryhmäcoaching

 

Esiintyjänä Hanna on innostava, positiivinen ja miellyttävä. Hän osaa esittää asiat luontevasti ja kiinnostavalla tavalla. Pistää ajattelemaan omaa ja organisaation toimintaa. Hannan tapa esittää asiat on selkeä ja avartava. Puheenvuorossa parasta oli kaikki.  

- Puheenvuoro

 

Opin esihenkilönä, miten tärkeätä roolia tunteet näyttelevät työelämässä, etenkin palautetilanteissa. Sain uusia näkökulmia palautteen läpikäymiseen ja paljon konkreettisia vinkkejä, joita lähden harjoittelemaan. Palautteenanto ja pyytäminen on varmasti nyt helpompaa. Valmentajana Hanna on asiantunteva, helposti lähestyttävä ja läsnäoleva. Valmennustapa oli osallistava, innostava, mielenkiintoinen ja kaikkia huomioiva. Valmentaja oli ihanan piristävä ja keskustelunaloittajana loistava. Hän nosti hyviä näkökulmia esille ja haastoi miettimään. Kokonaisuudessaan valmennus oli aivan loistava. Tällaista lisää, kiitos. 

- Valmennus palautetaidoista

 

bottom of page