top of page
Open Space Office

Asiakkaiden kertomaa

”Hannan innostava työskentelytapa, tarkka kyky kuulla ja sanoittaa, antavat  paitsi esimiehille myös organisaatiolle paljon ja mahdollistavat tavoiteltavaa muutosta.  Hannan esiintymistyyli on pirskahteleva ja positiivinen, asioiden käsittelyssä ja tunnistamisessa Hanna on tarkka ja kriittinen. Hannan antamana rakentava palaute ja pohdinta on helppo hyväksyä. Hannan kokemus erilaisista organisaatioista takaa sen, että hänen toimintatapansa ovat kiinni aidosti yritysten arjessa.”

-Steveco Oy”Hannan johdolla saatiin iso porukka työstämään tehokkaasti asiaa ja tunnelma pysyi rentona ja ratkaisukeskeisenä.​”

”Saimme tehokkaasti viestiä, sitoutumista ja ideoita laajalta joukolta meikäläisiä. Sisältö, ajankäyttö ja toteutustapa erinomaisesti suunniteltu ja toteutettu. Toteutuksessa pyörää ei keksitty uudelleen, mutta silti tuntuu, että tulokset olivat käänteentekeviä.”

-Fasilitoituun työpajaan osallistuneet”Valmennuksessa parasta oli uusien työtapojen oppiminen ja pohtiminen. Lisäksi valmennus oli itselle voimaannuttava. Iso kiitos!”

”Arvokasta ja tarpeellista pysähtyä hetkeksi työstämään, miten ihmisiä voidaan osallistaa ja motivoida paremmin tässä muuttuneessa tilanteessa. Valmentaja oli ammattitaitoinen ja innostava. ”

-Etäjohtamisen valmennukseen osallistuneet


”Yhteistyö Hannan kanssa sujui erittäin hyvin. Työyhteisövalmennuksessa oli luottamuksellinen ilmapiiri ja  kaikki lähtivät mukaan ennakkoluulottomasti. Valmentajan Hanna on positiivinen, tilannetajuinen, kuitenkin jämäkkä. Hanna loi tilaisuuteen hyvän tunnelman – aika kului siivillä ja hyviä ajatuksia heräsi yhteisömme kehittämiseksi.”

-Työyhteisövalmennus esihenkilön palaute”Kokemuksena valmennus oli mahtava ja tulee kantamaan pitkään.”

”Sain paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä työssä jaksamisen tueksi, joita aion hyödyntää.”

”Minulle tärkeätä oli keskustelut luottamuksellisessa hengessä ja valmennuksen aikana ymmärrys toisia kohtaan kasvoi.”

”Hannan iloinen ja selkeä esitystapa, joka tempasi mukaan aiheeseen.”

”Ravisteli ajattelemaan asioita eri kanteilta.”

-Työhyvinvointivalmennukseen osallistuneet


”Parasta coachingissa oli, että sai jakaa tärkeitä asioita kollegojen kanssa valmentajan sparraamana ja ajatusmaailma "tuulettui”.”

”Hanna haastoi tekemään tutkimusmatkaa itseeni, opin näkemään vahvuuksiani selkeämmin ja ymmärtämään haasteitani paremmin.”

-Esihenkilöiden ryhmäcoachingiin osallistuneet 

Asiakkaiden kertomaa: About
bottom of page