top of page
Branch in a Glass Jar
Palveluni

VALMENNUKSET

Valmennan johtoa, esihenkilöitä ja työyhteisöjä kasvun ja uudistumisen matkalla.

Esimerkkejä valmennusteemoistani:

 

Organisaatiokulttuuri

Johtoryhmän yhteinen suunta

Valmentava johtajuus

Inhimillinen suorituksen johtaminen 

Etä- ja hybridityön johtaminen

Motivaation johtaminen

Haastavat tilanteet 

Arvotyöskentely 

Työyhteisötaidot

Menestyvät tiimit

Psykologinen turvallisuus

Työhyvinvointi

Muutostilanteet

Resilienssi

Palautekulttuuri

Konflikteista kohti sopua

Oman hyvinvoinnin johtaminen

COACHING JA TYÖNOHJAUS

Coaching ja työnohjaus ovat oivallisia menetelmiä niin johtajien,

esihenkilöiden, asiantuntijoiden kuin työyhteisöjenkin kehittymisen tukemisessa.

Näistä työskentelymuodoista on apua esimerkiksi, kun:

Työrooli tai tehtävä vaihtuu

Työn merkityksellisyys ja motivaatio ovat hukassa

Itsensä johtaminen kaipaa uutta nostetta

Työ koettelee voimavaroja

Odotukset ja tavoitteet ovat ristipaineessa

On tarvetta tutkia, ymmärtää ja kehittää vuorovaikutustaitoja

Yhteisöllisyyttä halutaan vahvistaa

Erilaisuus ja näkemyserot halutaan kääntää yhteisön voimavaroiksi

PUHEENVUOROT

Puheenvuoroissani tavoitteena on lisätä ymmärrystä, oivalluttaa ja antaa inspiraatiota.

Esimerkkejä viime aikoina pitämieni puheenvuorojen teemoista:

Psykologinen turvallisuus

Resilienssi ja muuttuva työelämä

Tunnetaidot

Valmentava johtaminen

Palautekulttuuri

Inhimillinen suorituksen johtaminen

Etätyö, hybridityö, monipaikkainen työ 

Itsensä johtaminen

Työhyvinvointi

Työn merkityksellisyys

Päätöksenteko

Arvostuksen kokemus

Palautumisen taidot

Yhteisöllinen oppiminen

Ota yhteyttä

Otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Kiitos viestistäsi!

bottom of page