top of page
Rocky Shore

Palveluni

Palveluni: Text

VALMENNUKSET

Valmennan johtoa, esihenkilöitä ja työyhteisöjä kasvun ja uudistumisen matkalla. Esimerkkejä valmennusteemoistani:


Organisaatiokulttuuri

Johtoryhmän yhteinen suunta

Yhteisöohjautuvuus / Itseohjautuvuus

Valmentava johtajuus

Etä-ja hybridityön johtaminen

Työyhteisötaidot

Menestyvät tiimit

Psykologinen turvallisuus

Itsensä johtaminen

Työhyvinvointi

Muutostilanteet

YT-tilanteet

COACHING JA TYÖNOHJAUS

Coaching ja työnohjaus ovat oivallisia menetelmiä niin johtajien, esihenkilöiden tai asiantuntijoiden kuin työyhteisöjenkin kehittymisen tukemiseksi.

Näistä työskentelymuodoista on apua esimerkiksi, kun:


Työrooli tai tehtävä vaihtuu

Työn merkityksellisyys ja motivaatio ovat hukassa

Itsensä johtaminen kaipaa uutta nostetta

Työ koettelee voimavaroja

Odotukset ja tavoitteet ovat ristipaineessa

On tarvetta tutkia, ymmärtää ja kehittää vuorovaikutustaitoja

Yhteisöllisyyttä halutaan vahvistaa

Erilaisuus ja näkemyserot halutaan kääntää yhteisön voimavaroiksi

PUHEENVUOROT

Puheenvuoroissani tavoitteena on lisätä ymmärrystä, oivalluttaa ja antaa inspiraatiota.

Esimerkkejä puheenvuorojen teemoista:


Valmentava johtaminen

Psykologinen turvallisuus

Inhimillinen palautekulttuuri

Hybridityön johtaminen

Tunnetaidot työelämässä

Virtuaalinen vuorovaikutus

Itsensä johtaminen

Työhyvinvointi

Resilienssi ja muuttuva työelämä

Työn merkityksellisyys

Päätöksenteko

Palveluni: List
bottom of page